GIVEAWAY s Knights of the Frozen Throne

115
views

Tí, ktorí si včera prečítali článok Knights of the Frozen Throne  pod lupou, už vedia o tomto GiveAway aspoň základné info. A tak si poďme pridať podstatné informácie.

INFO

GiveAway bude na Facebooku. Je jednoduchý a stačí napísať komentár pod daný príspevok. Koment by mal byť odpoveď na:“Čo najlepšie ste si otvorili alebo by ste si chceli otvoriť v Knights of the Frozen Throne?“ Giveaway bude prebiehať celý víkend, čiže od 11.08.2017-13.08.2017. Aby to bolo korektné, tak do polnoci, čiže Nedele, 13.08.2017, 23:59. Losovanie prebehne pondelok 14.08 niekedy po 18:00. Ak sa bude dať, tak bude live na Facebooku. Zúčastniť sa môže každý, kto splní tieto podmienky, zo Slovenska a rovnako tak aj z Českej Republiky.

CENA

culcharge-3-in-1-powerbank-lightning

Jedného z vás potom cez systém vylosujem a ten dostane CulCharge 3-IN-1 PowerBank. Prioritne na Iphone, ale snáď by sa to dalo potom zmeniť aj na Android. Cena je okolo 36 Eur, čo aspoň poteší. Mne osobne už táto malá powerbanka veľa krát zachránila nepríjemné chvíle. A často aj istý konečný úder na víťazstvo. Špeciálne v aréne nechcete prísť o výhru vďaka vybitej baterke 😀 A že sa mi to stalo už zopár krát…

PODMIENKY

  • Facebookový Koment pod daný príspevok na otázku:“Čo najlepšie ste si otvorili alebo by ste si chceli otvoriť v Knights of the Frozen Throne?“ Samozrejme na našej stránke TU
  • Bolo by fajn, ak by ste boli fanúšikovia, aby som vás vedel lepšie kontaktovať
  • „Zdieľať“ príspevok nemusíte, ale brániť sa tomu nebudem
  • Trvanie bude od 11.08.2017-13.08.2017, čiže Nedele, 13.08.2017, 23:59
  • Losovanie prebehne pondelok 14.08.2017 niekedy po 18:00
  • Zúčastniť sa môže každý, kto splní tieto podmienky, zo Slovenska a rovnako tak aj z Českej Republiky

Želám vám všetkým veľa šťastia. Síce nemôže každý vyhrať, ale ten jeden sa snáď poteší. Určite to nie je posledná GiveAway na tejto stránke. Sledujte Daily Blizzard naďalej a čoskoro bude ďalší. Začína to takto v menšom, ale verím, že sa to bude posúvať. Dajte like na Facebook a podporte aj slovenský StartUp CulCharge, od ktorého je táto cena. Chalanom to ide a verím, že do budúcnosti spravíme možno nejaký väčší GiveAway.

Na záver ešte pár nepodstatných ale nutných slov…

ŠTATÚT

Účastník súťaže berie na vedomie, že pri využívaní sociálnej siete Facebook v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším osobám, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Účastník súťaže nesmie obťažovať ostatných účastníkov súťaže. Účastník súťaže, ktorý získa niektorú z výher uvedených v tomto Štatúte, zároveň súhlasí s tým, aby Organizátor súťaže zverejnil a sprístupnil verejnosti údaje o účastníkovi súťaže v rozsahu mena, priezviska. Účastník súťaže sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy Organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je Organizátor súťaže oprávnený účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť. Každý účastník súťaže v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnej siete Facebook. Účastník súťaže nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Účastníci súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez odovzdania ceny účastníkovi súťaže. Na konci súťaže sa z účastníkov náhodne vyžrebuje jeden, ktorý získa cenu. Tento výherca bude kontaktovaný cez Facebook. Ak nepríde spätná väzba a výherca nebude reagovať do obdobia 7 dní od kontaktovania, vyhradzujeme si spraviť nové kolo losovaní.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave